Parketmeester Intenet en VoIP telefonie

In december 2018 kreeg Bos BTC de vraag om een invulling te geven aan een telefonie oplossing en internetverbinding voor de nieuwe locatie van de Parketmeester. Door de groei die de Parketmeester doormaakt was een verhuizing naar een groter en professioneler pand noodzakelijk.

De futuristische manier waarop Bos BTC haar telefonie heeft ingericht viel op bij meneer van der Woerdt (voorzitter van de Parketmeester). ‘’Kunnen wij ook niet op die manier gaan bellen’’? Was de vraag… De demonstratie die enkele dagen daarna volgde leverde direct positieve reacties op.

In de weken daarna zijn de voorbereidingen getroffen voor een zo vlekkeloos mogelijke implementatie. Om alle medewerkers goed voorbereid aan het werk te laten gaan met de nieuwe telefonie oplossing zijn er op locatie twee sessies georganiseerd om alle medewerkers te instrueren.

Wij zijn inmiddels een aantal maanden verder en bijzonder tevreden met deze manier van bellen die veel extra mogelijkheden bied en toch éénvoudig te bedienen is.

Zeker ook in combinatie met de headsets is het ook rustiger op het kantoor, ondanks het vele bellen.